PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 2021

datadzieńklasaszkołakatechetapróbyspowiedź
8 V 2021sobota 13.00część IIIdSP2P. Dudekpn – godz. 17.00  śr – godz. 17.007 V – godz. 17.00
 
15 V 2021sobota 10.00IIIcSP2Ks. Pelkapn – godz. 16.00  śr – godz. 16.0014 V – godz. 16.00
15 V 2021sobota 13.00IIIa IIIbSP3P. Barełkowska- Goraśpn – godz. 17.00  śr – godz. 17.0014 V – godz. 16.30
15 V 2021sobota 14.30Wczesna I Komunia Święta (Baranki 1)według ustaleń14 V – godz. 17.00
  
15 V 2021 – Szczytkowice
 
16 V 2021niedziela 13.30część IIIdSP2P. Dudekwt – godz. 16.00  cz – godz. 16.0015 V – godz. 17.00
 
22 V 2021sobota 10.00IIIaSP2P. Dudekpn – godz. 16.00  śr – godz. 16.0021 V – godz. 16.00
22 V 2021sobota 13.00IIIcSP3P. Barełkowska- Goraśpn – godz. 17.00  śr – godz. 17.0021 V – godz. 17.00
22 V 2021 – ślub: 16.00 
  
23 V 2021niedziela 14.00IIIbSP1P. Wojewódkawt – godz. 16.00  cz – godz. 16.0022 V – godz. 17.00
 
29 V 2021sobota 10.00Wczesna I Komunia Święta (Baranki 2)według ustaleń28 V – godz. 17.00
29 V 2021sobota 13.00IIIaSP1P. Budziak-Mielnikpn – godz. 17.00  śr – godz. 17.0028 V – godz. 16.00
29 V 2021 – ślub: 15.00, 17.00 
  
30 V 2021niedziela 12.30Prymicje ks. Karola Mateckiego
30 V 2021niedziela 14.15IIIcSP1P. Budziak-Mielnikwt – godz. 16.00  cz – godz. 16.0029 V – godz. 16.00
 
5 VI 2021sobota 10.00Wczesna I Komunia Święta (przygotowanie tradycyjne 1)według ustaleń4 VI – godz. 17.00
5 VI 2021sobota 13.00IIIbSP2Ks. Pelkapn – godz. 17.00  śr – godz. 17.004 VI – godz. 16.00
5 VI 2021 – ślub: 15.00, 17.00 
 
12 VI 2021sobota 10.00Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowawedług ustaleńwedług ustaleń
12 VI 2021sobota 13.00Trydencka I Komunia Świętawedług ustaleńwedług ustaleń
12 VI 2021 – ślub: 15.00 
 
19 VI 2021sobota 13.00Wczesna I Komunia Święta (przygotowanie tradycyjne 2)według ustaleń18 VI – godz. 17.00
19 VI 2021 – ślub: 15.00, 16.00 

Triduum Paschalne 2021

WIELKANOC 2021 

W TRZEBNICKIEJ BAZYLICE

WIELKANOC
Dodatkowa Msza Święta: 16.45 włączone głośniki na zewnątrztransmisja na YouTube
Nieszpory: 18.00————————————-—————————–
Msza Święta: 18.30, 20.00włączone głośniki na zewnątrztransmisja na YouTube
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msza Święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30 włączone głośniki na zewnątrztransmisja na YouTube
Koronka do Bożego Miłosierdzia: 15.00bez transmisji
Dodatkowa Msza Święta: 16.45włączone głośniki na zewnątrztransmisja na YouTube
Nieszpory: 18.00————————————-—————————–
Msza Święta: 18.30, 20.00włączone głośniki na zewnątrztransmisja na YouTube

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Wielkanocnie spowiadamy
Poniedziałek Wielkanocnynie spowiadamy

Duchowa Adopcja

DUCHOWA ADOPCJA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

 1. Kto może odmawiać modlitwę duchowej adopcji?
  Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
 2. Jak długo trwa adopcja?
  Duchową adopcję podejmuje się na okres dziewięciu miesięcy tylko dla jednego dziecka. Po spełnieniu wszystkich postanowień i po zakończeniu adopcji można rozpocząć kolejną adopcję.
 3. Ile razy można podjąć duchową adopcję?
  Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
 4. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
  Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki…).
 5. Co można zyskać dzięki duchowej adopcji?
  Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
 6. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
  Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
 7. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
  Tak.
 8. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
  Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
 9. Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?
  Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
 10. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
  Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
 11. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
  Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
 12. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
  Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
 13. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
  Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
 14. Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
  Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
 15. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
  Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
 16. Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?
  Można wspierać Dzieło Duchowej Adopcji przez np.:
  – pozyskać osoby zainteresowane duchową adopcją,
  – postarać się o zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele,
  – skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.