Papiesko-prymasowskie ślady w Trzebnicy

Epidemia koronawirusa zakłóciła rytm życia społecznego i kościelnego, w tym obchody Roku Papieskiego związanego z setną rocznicą urodzin Jana Pawła II i beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Mimo ograniczeń spowodowanych epidemią, uczymy się żyć w tych warunkach i podejmować zaplanowane inicjatywy lub też kreować nowe pomysły.

Kalendarium wydarzeń zaplanowanych w Roku Papieskim w Międzynarodowym Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zostało przygotowane wespół z Urzędem Gminy w Trzebnicy, uległo modyfikacji. Inauguracja planowana pierwotnie w rocznicę śmierci Papieża na 2 kwietnia br., miała miejsce 18 maja br., w 100. rocznicę jego urodzin. W tym dniu o godz. 20.00 przy pięknej pogodzie, specjalnej dekoracji i dużej, jak na okres epidemii frekwencji wiernych, odbyło się nabożeństwo majowe na placu pielgrzymkowym obok bazyliki. Przewodniczył mu, nie ukrywając swojego wzruszenia, ks. Piotr Filas, proboszcz i kustosz Sanktuarium. Rozpoczęło się od pieśni oazowej, „która wyprowadziła” kard. Karola Wojtyłę z Krakowa na Stolicę Piotrową. Pieśń objęła niejako całą Trzebnicę, bo popłynęła z głośników przy ołtarzu polowym i na stadionie sportowym. Później był śpiew Litanii loretańskiej i odtwarzane fragmenty niektórych papieskich wypowiedzi z jego pielgrzymek do Ojczyzny.

 

Z kolei w niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 24 maja, miała miejsce koncelebrowana Msza św. na placu pielgrzymkowym o godz. 11.00 i otwarcie wystawy upamiętniającej dawne i nowe ślady związane z Janem Pawłem II i kard. Stefanem Wyszyńskim (relacja prowadzona przez Telewizję Wzgórz Trzebnickich jest dostępna na stronie Sanktuarium). Mszy św. przewodniczył ks. Piotr Filas, a homilię wygłosił ks. Piotr Zeman. Niemalże w godzinie rozpoczęcia uroczystości nad miasto nadciągnęły potężne chmury z deszczem i silny porywisty wiatr. Wydawało się, że misternie przygotowany plan nie da się zrealizować, ale na szczęście po kilku minutach znów nieśmiało wyszło słońce, a deszcz powrócił… na zakończenie. Łopocące na wietrze flagi na nowych masztach, wyniesiony na tę okoliczność z bazyliki duży portret Ojca św. i jego relikwie, oprawa muzyczna i kilkakrotnie odtwarzane przez głośniki fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II dodatkowo poruszały nie tylko umysły, ale i serca uczestników. Przed końcowym błogosławieństwem nastąpiło otwarcie wystawy. Głos zabrali: ks. Bogdan Giemza, jej pomysłodawca, p. Marek Długozima, burmistrz Gminy Trzebnica i ks. Piotr Filas. Wystawa będzie dostępna do końca czerwca na placu przed bazyliką, później zostanie przeniesiona na trzebnicki deptak. Honorowy patronat nad wystawą objęli abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski.

Jak wspomniał w swoim przemówieniu ks. Bogdan, Trzebnica miała szczęście gościć kilkakrotnie dwóch Wielkich Polaków. Na podstawie przeprowadzonej kwerendy udało się ustalić, że Prymas Wyszyński był co najmniej pięć razy w Trzebnicy (1951, 1952, 1957, 1965 i 1966), natomiast kard. Wojtyła czterokrotnie (1965, 1966, 1967 i 1969). Władze państwowe nie pozwoliły na przyjazd Jana Pawła II do Trzebnicy w 1979 roku. Wspomniane pobyty związane były z różnymi wydarzeniami kościelnymi, np. obchodami 20-lecia utworzenia kościelnej organizacji na ziemiach zachodnich po II wojnie światowej (1965), Millenium chrztu Polski (1966), 700-leciem kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej (1967) czy obradami Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski (1965, 1969). Na poszczególnych planszach wystawy zostały przedstawione skany wpisów obydwu Hierarchów w księdze pamiątkowej bazyliki i sióstr boromeuszek, fotografie z ich pobytów w Sanktuarium oraz m.in. fotografie z pielgrzymki Trzebniczan do Watykanu (1985), trzebnickich obchodów kanonizacji Jana Pawła II (2014) i Światowymi Dniami Młodzieży (2016). Podczas zwiedzania wystawy, starsi mieszkańcy Trzebnicy nie kryli wzruszeń, przywołując osobiste wspomnienia ze wspomnianych wydarzeń.

BG

Relacja na stronie Gościa Niedzielnego 1

Relacja na stronie Gościa Niedzielnego 2

Relacja na stronie Gościa Niedzielnego 3

Relacja na stronie Niedzieli Wrocławskiej 1

Relacja na stronie Niedzieli Wrocławskiej 2

WAŻNE INFORMACJE

W TROSCE O ZDROWIE I ŻYCIE WIERNYCH INFORMUJEMY:

PAMIĘTAJ O  pobrane w bazylice i podczas sprawowania sakramentów oraz na cmentarzu

ZACHOWAJ W KOŚCIELE I NA CMENTARZU ROZSĄDNĄ ODLEGŁOŚĆ

👩 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 🧑

Sprawowanie Mszy Świętych i nabożeństw

 • Zgodnie z postanowieniem władz państwowych i kościelnych, do odwołania, zachęcamy do skorzystania z dyspensy i uczestnictwa we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów oraz jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą Duchową.
 • Od 20 kwietnia Msze Święte sprawujemy w bazylice z zachowaniem obowiązujących przepisów czyli 1 osoba na 15 m²
 • Podobnie wygląda sprawowanie pozostałych sakramentów.
 • Wszelkie spotkania grup parafialnych są w dalszym ciągu odwołane.

Spowiedź

 • W związku z istniejącą sytuacją (do odwołania) spowiadamy:
 • w tygodniu w wejściu bocznym (można uklęknąć bądź wyspowiadać się na siedząco)
 • dodatkowo w niedzielę w krypcie (można uklęknąć bądź wyspowiadać się na siedząco)
 • W dalszym ciągu zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania się z Bogiem, poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego, z równoczesnym podjęciem postanowienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji.
 • W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o indywidualny kontakt z duszpasterzami drogą mailową bądź telefoniczną.

Komunia Święta

 • Zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Można to uczynić podchodząc przed ołtarz główny lub przed kaplicę św. Jana Chrzciciela.
 • Można także przyjąć na klęcząco i do ust – przy grobie świętej Jadwigi.

Ofiara na kościół tzw. „taca”

 • Do czasu ustania epidemii nie zbieramy tacy. Można złożyć ofiarę do każdej puszki znajdującej się
  w bazylice bądź przelać na konto parafialne znajdujące się na stronie internetowej.

Pogrzeby

 • Do czasu ustania epidemii, na cmentarzu, sprawujemy tylko ostatnią stację i zachęcamy do zgłoszenia się po ustaniu zagrożenia w celu ustalenia Mszy Świętej żałobnej.
 • Można zamówić Mszę Świętą pogrzebową w bazylice, bez udziału trumny, która będzie sprawowana 45 minut przed pogrzebem.

Odwiedziny chorych

 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – tylko w przypadku zagrożenia życia.

Pierwsza Komunia Święta i Bierzmowanie

 • Termin I-szej Komunii Świętej ustalimy, po konsultacji z rodzicami, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Podobnie uczynimy w przypadku Bierzmowania.

Transmisje Mszy Świętych

 • Przewidywane są transmisje:
 • Mszy Świętych niedzielnych o 11.00 oraz we wtorek o 18.30
 • Nowenny do św. Jadwigi w każdy wtorek o 18.00

Wielkanoc 2020

Moi Drodzy!

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNE PRZEŻYCIE

Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

w tym trudnym czasie epidemii.

Z SERCA DZIĘKUJEMY:

 za okazaną życzliwość, wszelkie słowa wsparcia, a także pomoc materialną.

Dostrzegamy Wasze zaangażowanie i choć nie możemy tego okazać osobiście,

dziękujemy za każdy Wasz gest solidarności.

Przepraszamy, że nie zawsze mogliśmy sprostać Waszym oczekiwaniom.

Życzymy Bożego błogosławieństwa w tym szczególnym i wyjątkowym czasie.

W imieniu SALWATORIANÓW

serdecznie pozdrawiam

Ks. Piotr Filas SDS

proboszcz

WAŻNE INFORMACJE (15.04.2020r.)

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji.

Z głęboką wiarą w Bożą obecność, wstawiennictwo św. Jadwigi

oraz w trosce o zdrowie i życie wiernych, i całego społeczeństwa informujemy:

Sprawowanie Mszy Świętych i nabożeństw

 • Zgodnie z postanowieniem władz państwowych i kościelnych, do odwołania, zachęcamy do skorzystania z dyspensy i uczestnictwa we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów oraz jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą Duchową.
 • Msze Święte nie będą sprawowane w bazylice, jednakże zapewniamy o terminowym odprawianiu wszystkich poleconych nam intencji. W tych Mszach Świętych, oprócz księży i koniecznej obsługi,
  w pierwszej kolejności mogą uczestniczyć osoby, które zamówiły intencję mszalną, jednak nie więcej niż 5 osób; osoby te proszone są o kontakt z duszpasterzem w zakrystii.
 • Podobnie wygląda sprawowanie pozostałych sakramentów.
 • Wszelkie nabożeństwa i spotkania grup parafialnych zostają odwołane.

Spowiedź 

 • W związku z istniejącą sytuacją (do odwołania) nie będzie w naszej bazylice wyznaczonych godzin spowiedzi. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania się z Bogiem, poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego, z równoczesnym podjęciem postanowienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji.
 • W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o indywidualny kontakt z duszpasterzami drogą mailową bądź telefoniczną.

Odwiedziny chorych 

 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – tylko w przypadku zagrożenia życia.

Pierwsza Komunia Święta

 • Obecny termin I-szej Komunii (17 maja) zostaje odwołany. Gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania, po konsultacji z rodzicami, zostanie podany nowy termin.

Transmisje Mszy Świętych

 • Przewidywane są transmisje Mszy Świętych niedzielnych o 11.00 oraz Nowenny za wstawiennictwem św. Jadwigi w każdy wtorek o 18.00 i bezpośrednio po niej Mszy Świętej o 18.30.

Rocznica kanonizacji św. Jadwigi

 

adwiga

Pragnąc przyzywać Bożego błogosławieństwa, chcemy czynić to za wstawiennictwem Świętej Jadwigi naszej patronki. Wspominamy dziś kolejną 753. już rocznicę jej wyniesienia na ołtarze. W tych niezwykle trudnych momentach nie zapominajmy o świętej Jadwidze, opiekunce chorych i naszej patronce w walce z epidemią.

Bulla wystawiona przez papieża Klemensa IV 26 marca 1267 r. w Viterbo (Włochy):

Klemens, biskup sługa sług bożych, czcigodnym braciom arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i jego sufraganom przesyła pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo.

Cieszy się wielce Kościół, kochająca Matka wszystkich wiernych, mając wydobyć płynącą z głębi serca nową radosną pieśń chwały. A to dlatego, że okazuje się, iż w świecie, chylącym się ku wieczorowi, odnalazł niczym bezcenną perłę niewiastę dzielną. Obwarowań jej stałego ducha uderzenia tarana niepomyślnych zdarzeń ani nie zdołało rozbić, ani też jej samej odciągnąć od Tego, który w łonie [jej] umysłu łaskawie złożył postanowienie [życia w] świętości. Oto ponieważ mędrzec stwierdza, że znalezienie takiej niewiasty przychodzi z trudem, niech wyjdzie na jaw, kimże ona jest, i niech – aby wskutek zasnucia znajomości rzeczy przez mroki ludzkiej niewiedzy nie ubyło jej chwały – stanie się znana dzięki rozgłaszaniu, za sprawą którego w każdej stronie świata niewiastę tę winno się wszędzie wywyższać za jej zasługi.

Nie godzi się bowiem, aby tę, opromieniła sława tak wielkiej cnoty, dłużej skrywać pod korcem, by coś [cokolwiek jej dotyczy] trzymać w ukryciu, skoro boska łaskawość przez ogrom zasług tak ją wywyższyła.

Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi Śląskiej,
red. naukowa W. Bochnak, przekł. S. Rosik, Wyd. 2. uzup.,
Legnica 2014, Drukarnia Wydawnictwo Tomasz Kuliński Brzeg Dolny, s. 91-92

Zachęcamy do modlitwy za jej wstawiennictwem w naszych rodzinnych domach. Szczególnie polecamy modlitwę zamieszczoną we wpisie poniżej.