Adoracja dziękczynna za 800 lat naszej świątyni

Magnify-1300-1

Z dniem dzisiejszym (16.08) rozpoczynamy w naszej parafii dziewięciodniowe czuwanie, które pragniemy ofiarować jako dziękczynienie Panu Bogu za dar ośmiuset lat konsekracji naszego kościoła. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w tę inicjatywę – zapisać można się bądź w zakrystii, bądź na stronie parafii pod tym adresem.

Adoracja będzie trwała przez cały czas od 16 do 25 sierpnia, przez całą dobę. Dla chcących adorować Pana Jezusa w nocy – informujemy, że drzwi kościoła będą od godziny 22.00 otwierane o każdej pełnej godzinie.

Trwajmy przed Panem Jezusem w Najświętszym sakramencie i dziękujmy za wielkie dary, którymi nas obdarza.

Czuwanie fatimskie

W bliskości uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 13 sierpnia, wieczorem w naszej bazylice odbyło się pierwsze w takiej formie, poszerzone czuwanie fatimskie. Przy blasku zapalonych świec, po mszy świętej o godzinie 20.00 ze świątyni parafialnej wyruszyła procesja, kierując się pod ołtarz polowy że śpiewem litanii loretańskiej. Tam po egzorcie maryjnej, wszyscy zgromadzeni odśpiewali Apel jasnogórski. Czuwanie zakończyło się w bazylice modlitwą różańcową i błogosławieństwem eucharystycznym oraz dobrym słowem ks. proboszcza które na dobranoc skierował do zgromadzonych. Kolejne czuwanie w takiej formie już za miesiąc.

Kazania ks. Adama Tenety – wikariusza generalnego Salwatorianów – 11 VIII 2019

W niedzielę 11 sierpnia 2019 roku parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej gościła wikariusza generalnego Salwatorianów ks. Adama Tenetę, który od kilkunastu lat pracuje w Rzymie i jest postulatorem generalnym. Prowadzi proces beatyfikacyjny naszego Założyciela Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana.

Ks. Adam wygłosił do nas kazanie w ramach przygotowań do 800-lecia konsekracji kościoła parafialnego, dzisiejszej bazyliki św. Jadwigi. Powiedział m. in.: ”Trzebnicka bazylika ma swoją bogatą, osiemsetletnią historię, piękną, choć nie pozbawioną trudnych i bolesnych chwil. Jednak zawsze była tu głoszona ta sama Ewangelia, rozbrzmiewało Boże orędzie. Zawsze, na różne sposoby, głoszono tu Dobrą Nowinę o Zbawicielu, który pragnie szczęścia człowieka. Spoglądając na dzieje tego miejsca, uświadamiamy sobie, że jesteśmy częścią tej historii – jak wiele pokoleń przed nami, jesteśmy adresatami Bożej obietnicy zbawienia, wsłuchując się  w tym miejscu w Jego Słowo i przyjmując sakramentalna łaskę. To wielki Boży dar”.