Pielgrzymka mieszkańców Trzebnicy do grobu św. Jadwigi

Zwyczajem dorocznym, pragnąc podziękować za ogromną opiekę i codzienne wstawiennictwo patronki naszego miasta, chcemy udać się do jej grobu z pielgrzymką dziękczynienia. Szczegółowe informacje na plakacie.

www_PLAKAT_pielgrzymka_2018