Rocznica kanonizacji św. Jadwigi

 

adwiga

Pragnąc przyzywać Bożego błogosławieństwa, chcemy czynić to za wstawiennictwem Świętej Jadwigi naszej patronki. Wspominamy dziś kolejną 753. już rocznicę jej wyniesienia na ołtarze. W tych niezwykle trudnych momentach nie zapominajmy o świętej Jadwidze, opiekunce chorych i naszej patronce w walce z epidemią.

Bulla wystawiona przez papieża Klemensa IV 26 marca 1267 r. w Viterbo (Włochy):

Klemens, biskup sługa sług bożych, czcigodnym braciom arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i jego sufraganom przesyła pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo.

Cieszy się wielce Kościół, kochająca Matka wszystkich wiernych, mając wydobyć płynącą z głębi serca nową radosną pieśń chwały. A to dlatego, że okazuje się, iż w świecie, chylącym się ku wieczorowi, odnalazł niczym bezcenną perłę niewiastę dzielną. Obwarowań jej stałego ducha uderzenia tarana niepomyślnych zdarzeń ani nie zdołało rozbić, ani też jej samej odciągnąć od Tego, który w łonie [jej] umysłu łaskawie złożył postanowienie [życia w] świętości. Oto ponieważ mędrzec stwierdza, że znalezienie takiej niewiasty przychodzi z trudem, niech wyjdzie na jaw, kimże ona jest, i niech – aby wskutek zasnucia znajomości rzeczy przez mroki ludzkiej niewiedzy nie ubyło jej chwały – stanie się znana dzięki rozgłaszaniu, za sprawą którego w każdej stronie świata niewiastę tę winno się wszędzie wywyższać za jej zasługi.

Nie godzi się bowiem, aby tę, opromieniła sława tak wielkiej cnoty, dłużej skrywać pod korcem, by coś [cokolwiek jej dotyczy] trzymać w ukryciu, skoro boska łaskawość przez ogrom zasług tak ją wywyższyła.

Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi Śląskiej,
red. naukowa W. Bochnak, przekł. S. Rosik, Wyd. 2. uzup.,
Legnica 2014, Drukarnia Wydawnictwo Tomasz Kuliński Brzeg Dolny, s. 91-92

Zachęcamy do modlitwy za jej wstawiennictwem w naszych rodzinnych domach. Szczególnie polecamy modlitwę zamieszczoną we wpisie poniżej.