WAŻNE INFORMACJE

W TROSCE O ZDROWIE I ŻYCIE WIERNYCH INFORMUJEMY:

PAMIĘTAJ O  pobrane w bazylice i podczas sprawowania sakramentów oraz na cmentarzu

ZACHOWAJ W KOŚCIELE I NA CMENTARZU ROZSĄDNĄ ODLEGŁOŚĆ

👩 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 🧑

Sprawowanie Mszy Świętych i nabożeństw

 • Zgodnie z postanowieniem władz państwowych i kościelnych, do odwołania, zachęcamy do skorzystania z dyspensy i uczestnictwa we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów oraz jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą Duchową.
 • Od 20 kwietnia Msze Święte sprawujemy w bazylice z zachowaniem obowiązujących przepisów czyli 1 osoba na 15 m²
 • Podobnie wygląda sprawowanie pozostałych sakramentów.
 • Wszelkie spotkania grup parafialnych są w dalszym ciągu odwołane.

Spowiedź

 • W związku z istniejącą sytuacją (do odwołania) spowiadamy:
 • w tygodniu w wejściu bocznym (można uklęknąć bądź wyspowiadać się na siedząco)
 • dodatkowo w niedzielę w krypcie (można uklęknąć bądź wyspowiadać się na siedząco)
 • W dalszym ciągu zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania się z Bogiem, poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego, z równoczesnym podjęciem postanowienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji.
 • W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o indywidualny kontakt z duszpasterzami drogą mailową bądź telefoniczną.

Komunia Święta

 • Zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Można to uczynić podchodząc przed ołtarz główny lub przed kaplicę św. Jana Chrzciciela.
 • Można także przyjąć na klęcząco i do ust – przy grobie świętej Jadwigi.

Ofiara na kościół tzw. „taca”

 • Do czasu ustania epidemii nie zbieramy tacy. Można złożyć ofiarę do każdej puszki znajdującej się
  w bazylice bądź przelać na konto parafialne znajdujące się na stronie internetowej.

Pogrzeby

 • Do czasu ustania epidemii, na cmentarzu, sprawujemy tylko ostatnią stację i zachęcamy do zgłoszenia się po ustaniu zagrożenia w celu ustalenia Mszy Świętej żałobnej.
 • Można zamówić Mszę Świętą pogrzebową w bazylice, bez udziału trumny, która będzie sprawowana 45 minut przed pogrzebem.

Odwiedziny chorych

 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – tylko w przypadku zagrożenia życia.

Pierwsza Komunia Święta i Bierzmowanie

 • Termin I-szej Komunii Świętej ustalimy, po konsultacji z rodzicami, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Podobnie uczynimy w przypadku Bierzmowania.

Transmisje Mszy Świętych

 • Przewidywane są transmisje:
 • Mszy Świętych niedzielnych o 11.00 oraz we wtorek o 18.30
 • Nowenny do św. Jadwigi w każdy wtorek o 18.00