Papiesko-prymasowskie ślady w Trzebnicy

Epidemia koronawirusa zakłóciła rytm życia społecznego i kościelnego, w tym obchody Roku Papieskiego związanego z setną rocznicą urodzin Jana Pawła II i beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Mimo ograniczeń spowodowanych epidemią, uczymy się żyć w tych warunkach i podejmować zaplanowane inicjatywy lub też kreować nowe pomysły.

Kalendarium wydarzeń zaplanowanych w Roku Papieskim w Międzynarodowym Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zostało przygotowane wespół z Urzędem Gminy w Trzebnicy, uległo modyfikacji. Inauguracja planowana pierwotnie w rocznicę śmierci Papieża na 2 kwietnia br., miała miejsce 18 maja br., w 100. rocznicę jego urodzin. W tym dniu o godz. 20.00 przy pięknej pogodzie, specjalnej dekoracji i dużej, jak na okres epidemii frekwencji wiernych, odbyło się nabożeństwo majowe na placu pielgrzymkowym obok bazyliki. Przewodniczył mu, nie ukrywając swojego wzruszenia, ks. Piotr Filas, proboszcz i kustosz Sanktuarium. Rozpoczęło się od pieśni oazowej, „która wyprowadziła” kard. Karola Wojtyłę z Krakowa na Stolicę Piotrową. Pieśń objęła niejako całą Trzebnicę, bo popłynęła z głośników przy ołtarzu polowym i na stadionie sportowym. Później był śpiew Litanii loretańskiej i odtwarzane fragmenty niektórych papieskich wypowiedzi z jego pielgrzymek do Ojczyzny.

 

Z kolei w niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 24 maja, miała miejsce koncelebrowana Msza św. na placu pielgrzymkowym o godz. 11.00 i otwarcie wystawy upamiętniającej dawne i nowe ślady związane z Janem Pawłem II i kard. Stefanem Wyszyńskim (relacja prowadzona przez Telewizję Wzgórz Trzebnickich jest dostępna na stronie Sanktuarium). Mszy św. przewodniczył ks. Piotr Filas, a homilię wygłosił ks. Piotr Zeman. Niemalże w godzinie rozpoczęcia uroczystości nad miasto nadciągnęły potężne chmury z deszczem i silny porywisty wiatr. Wydawało się, że misternie przygotowany plan nie da się zrealizować, ale na szczęście po kilku minutach znów nieśmiało wyszło słońce, a deszcz powrócił… na zakończenie. Łopocące na wietrze flagi na nowych masztach, wyniesiony na tę okoliczność z bazyliki duży portret Ojca św. i jego relikwie, oprawa muzyczna i kilkakrotnie odtwarzane przez głośniki fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II dodatkowo poruszały nie tylko umysły, ale i serca uczestników. Przed końcowym błogosławieństwem nastąpiło otwarcie wystawy. Głos zabrali: ks. Bogdan Giemza, jej pomysłodawca, p. Marek Długozima, burmistrz Gminy Trzebnica i ks. Piotr Filas. Wystawa będzie dostępna do końca czerwca na placu przed bazyliką, później zostanie przeniesiona na trzebnicki deptak. Honorowy patronat nad wystawą objęli abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski.

Jak wspomniał w swoim przemówieniu ks. Bogdan, Trzebnica miała szczęście gościć kilkakrotnie dwóch Wielkich Polaków. Na podstawie przeprowadzonej kwerendy udało się ustalić, że Prymas Wyszyński był co najmniej pięć razy w Trzebnicy (1951, 1952, 1957, 1965 i 1966), natomiast kard. Wojtyła czterokrotnie (1965, 1966, 1967 i 1969). Władze państwowe nie pozwoliły na przyjazd Jana Pawła II do Trzebnicy w 1979 roku. Wspomniane pobyty związane były z różnymi wydarzeniami kościelnymi, np. obchodami 20-lecia utworzenia kościelnej organizacji na ziemiach zachodnich po II wojnie światowej (1965), Millenium chrztu Polski (1966), 700-leciem kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej (1967) czy obradami Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski (1965, 1969). Na poszczególnych planszach wystawy zostały przedstawione skany wpisów obydwu Hierarchów w księdze pamiątkowej bazyliki i sióstr boromeuszek, fotografie z ich pobytów w Sanktuarium oraz m.in. fotografie z pielgrzymki Trzebniczan do Watykanu (1985), trzebnickich obchodów kanonizacji Jana Pawła II (2014) i Światowymi Dniami Młodzieży (2016). Podczas zwiedzania wystawy, starsi mieszkańcy Trzebnicy nie kryli wzruszeń, przywołując osobiste wspomnienia ze wspomnianych wydarzeń.

BG

Relacja na stronie Gościa Niedzielnego 1

Relacja na stronie Gościa Niedzielnego 2

Relacja na stronie Gościa Niedzielnego 3

Relacja na stronie Niedzieli Wrocławskiej 1

Relacja na stronie Niedzieli Wrocławskiej 2