Jubileusz 50 -tej rocznicy urodzin księdza Proboszcza Piotra Filasa SDS

urodzin

W dniu doniosłej rocznicy 50 – tych urodzin, księdzu Piotrowi Filasowi SDS, proboszczowi naszej parafii, kustoszowi Sanktuarium oraz przełożonemu wspólnoty zakonnej Salwatorianów w Trzebnicy pragniemy wyrazić nasze najszczersze życzenia.

Życzymy wielu łask Bożych, opieki św. Piotra Apostoła, naszej patronki św. Jadwigi Śląskiej, na każdy dzień życia. Jednocześnie zapewniamy o naszej modlitwie i wsparciu.

Wdzięczni parafianie i wspólnota Salwatorianów.