TRANSMISJE Z TRZEBNICKIEJ BAZYLIKI

WSZYSTKIE TRANSMISJE NA STRONIE TELEWIZJI WZGÓRZ TRZEBNICKICH – TUTAJ

DZIEŃ DATA GODZ.

RODZAJ TRANSMISJI

wtorek 31.03. 18.00 Nowenna do św. Jadwigi
wtorek 31.03. 18.30 Msza Święta
sobota 4.04. 17.30 Nabożeństwo Pierwszej Soboty
sobota 4.04. 18.30 Msza Święta
niedziela 5.04. 17.45 Gorzkie Żale
niedziela 5.04. 18.30 Msza Święta
wtorek 7.04. 18.00 Nowenna do św. Jadwigi
wtorek 7.04. 18.30 Msza Święta
Wielki Czwartek 9.04. 18.30 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
Wielki Piątek 10.04. 18.00 Droga Krzyżowa
Wielki Piątek 10.04. 18.30 Liturgia Męki Pańskej
Wielka Sobota 11.04. 20.30 Wigilia Paschalna
Wielkanoc 12.04. 6.30 Msza Święta Rezurekcyjna
Wielkanoc 12.04. 11.00 Msza Święta
Poniedziałek Wielkanocny 13.04. 11.00 Msza Święta

WAŻNE INFORMACJE [27.03.2020 r.]

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Z głęboką wiarą w Bożą obecność, wstawiennictwo św. Jadwigi oraz w trosce o zdrowie i życie wiernych,
i całego społeczeństwa informujemy:

Sprawowanie Mszy Świętych i nabożeństw

 • Zgodnie z postanowieniem władz państwowych i kościelnych, do odwołania, zachęcamy do skorzystania z dyspensy i uczestnictwa we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów oraz jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą Duchową.
 • Msze Święte nie będą sprawowane w bazylice, jednakże zapewniamy o terminowym odprawianiu wszystkich poleconych nam intencji. W tych Mszach Świętych, oprócz księży i koniecznej obsługi, w pierwszej kolejności mogą uczestniczyć osoby, które zamówiły intencję mszalną, jednak nie więcej niż 5 osób; osoby te proszone są o kontakt z duszpasterzem w zakrystii.
 • Podobnie wygląda sprawowanie pozostałych sakramentów.
 • Wszelkie nabożeństwa i spotkania grup parafialnych zostają odwołane.
 • Od 29.03 wracamy do starego porządku sprawowania Mszy Świętych.

Spowiedź 

 • W związku z istniejącą sytuacją nie będzie w naszej bazylice wyznaczonych godzin spowiedzi, także przedświątecznej. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania się z Bogiem, poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego, z równoczesnym podjęciem postanowienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji.
 • W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o indywidualny kontakt z duszpasterzami drogą mailową bądź telefoniczną.

Odwiedziny chorych 

 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – tylko w przypadku zagrożenia życia.

Wielki Tydzień

 • W Niedzielę Palmową nie organizujemy procesji z palmami oraz ich poświęcenia.
 • Liturgie Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty odbędą się bez udziału wiernych.
 • Nie będzie adoracji w Ciemnicy i Bożym Grobie.
 • Przypominamy o poście ścisłym w Wielki Piątek.
 • Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać podczas świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu. Można skorzystać z przykładowej modlitwy umieszczonej poniżej.
 • Nie odbędzie się procesja rezurekcyjna
 • Prosimy o uczestnictwo w liturgiach za pośrednictwem środków masowego przekazu. Zachęcamy do rodzinnej modlitwy, odprawienia drogi krzyżowej i rozważania słowa Bożego w naszych domach.

Pierwsza Komunia Święta

 • Obecny termin I-szej Komunii (17 maja) zostaje odwołany. Gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania, po konsultacji z rodzicami, zostanie podany nowy termin.

Transmisje Mszy Świętych

 • Przewidywane są transmisje Mszy Świętych niedzielnych oraz transmisje liturgii Triduum Paschalnego.

Słowniczek pojęć

Żal doskonały

Żal, który wypływa z miłości do Boga, to żal doskonały. Taki żal, gdy nie jest możliwe przystąpienie do spowiedzi, gładzi grzechy powszednie i śmiertelne, jeśli wiąże się z pragnieniem oraz postanowieniem przystąpienia do niej, gdy tylko to będzie możliwe.
Nauka ta zawarta jest pod numerem 1452 w Katechizmie Kościoła Katolickiego zatwierdzonym przez św. Jana Pawła II w 1992 roku.

Przykład aktu żalu doskonałego:
„Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości! Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu”.

Dyspensa

Jest zwolnieniem od obowiązku zachowania konkretnego przepisu prawa kościelnego. Dyspensy udziela się dla dobra duchowego wiernych ze słusznej i racjonalnej przyczyny.

Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii wydawana jest w oparciu o kanony 87 i 1245 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zatwierdzonego przez św. Jana Pawła II w 1983 roku.

Komunia Duchowa

Słowo „komunia” oznacza „wspólnota, jedność”. Choć zwyczajnym sposobem uzyskania owej jedności z Bogiem jest przystąpienie do komunii w sposób fizyczny, to jednak istnieje także sposób wejścia w tą wspólnotę duchowo. Kard. Ratzinger pisał: „komunia duchowa wiąże się z cierpieniem z powodu nieprzystąpienia do Stołu Pańskiego. Ale równocześnie tęsknota, pragnienie otwiera miejsce dla działania Boga, który przychodzi pocieszać, oświecać, umacniać i wynagradzać”.
Nie chodzi w tej komunii o to, by wygenerować w sobie jakieś płomienne uczucia czy wielkie emocje, ale o akt wiary i woli. Polega owo przyjęcie komunii duchowej nawzbudzeniu pragnienia np. za pomocą słów:

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy.


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2,
Katowice 2001, nr. 1347-1350

Błogosławieństwa pokarmów dokonuje w domu ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny przed porannym wspólnym posiłkiem w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma świętego.
Mt 6, 25a, 32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
Albo:
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezus Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w barciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

 

Rocznica kanonizacji św. Jadwigi

 

adwiga

Pragnąc przyzywać Bożego błogosławieństwa, chcemy czynić to za wstawiennictwem Świętej Jadwigi naszej patronki. Wspominamy dziś kolejną 753. już rocznicę jej wyniesienia na ołtarze. W tych niezwykle trudnych momentach nie zapominajmy o świętej Jadwidze, opiekunce chorych i naszej patronce w walce z epidemią.

Bulla wystawiona przez papieża Klemensa IV 26 marca 1267 r. w Viterbo (Włochy):

Klemens, biskup sługa sług bożych, czcigodnym braciom arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i jego sufraganom przesyła pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo.

Cieszy się wielce Kościół, kochająca Matka wszystkich wiernych, mając wydobyć płynącą z głębi serca nową radosną pieśń chwały. A to dlatego, że okazuje się, iż w świecie, chylącym się ku wieczorowi, odnalazł niczym bezcenną perłę niewiastę dzielną. Obwarowań jej stałego ducha uderzenia tarana niepomyślnych zdarzeń ani nie zdołało rozbić, ani też jej samej odciągnąć od Tego, który w łonie [jej] umysłu łaskawie złożył postanowienie [życia w] świętości. Oto ponieważ mędrzec stwierdza, że znalezienie takiej niewiasty przychodzi z trudem, niech wyjdzie na jaw, kimże ona jest, i niech – aby wskutek zasnucia znajomości rzeczy przez mroki ludzkiej niewiedzy nie ubyło jej chwały – stanie się znana dzięki rozgłaszaniu, za sprawą którego w każdej stronie świata niewiastę tę winno się wszędzie wywyższać za jej zasługi.

Nie godzi się bowiem, aby tę, opromieniła sława tak wielkiej cnoty, dłużej skrywać pod korcem, by coś [cokolwiek jej dotyczy] trzymać w ukryciu, skoro boska łaskawość przez ogrom zasług tak ją wywyższyła.

Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi Śląskiej,
red. naukowa W. Bochnak, przekł. S. Rosik, Wyd. 2. uzup.,
Legnica 2014, Drukarnia Wydawnictwo Tomasz Kuliński Brzeg Dolny, s. 91-92

Zachęcamy do modlitwy za jej wstawiennictwem w naszych rodzinnych domach. Szczególnie polecamy modlitwę zamieszczoną we wpisie poniżej.

Młodzież Alpha [RELACJA]

0a394d57-7164-4999-8aec-f8d814a36828

Dnia 1.02.2020 r. w jednej z sal parafialnych przy parafii Św. Bartłomieja i Św. Jadwigi w Trzebnicy odbył się tzw. Weekend Alpha. Wydarzenie miało związek z cyklem spotkań organizowanych już po raz drugi przez wspólnotę „Owczarnia” – wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej działającą przy parafii Św. Bartłomieja i Św. Jadwigi w Trzebnicy.

Czytaj dalej „Młodzież Alpha [RELACJA]”