WAŻNE INFORMACJE

W TROSCE O ZDROWIE I ŻYCIE WIERNYCH INFORMUJEMY:

PAMIĘTAJ O  pobrane w bazylice i podczas sprawowania sakramentów oraz na cmentarzu

ZACHOWAJ W KOŚCIELE I NA CMENTARZU ROZSĄDNĄ ODLEGŁOŚĆ

👩 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 🧑

Sprawowanie Mszy Świętych i nabożeństw

 • Zgodnie z postanowieniem władz państwowych i kościelnych, do odwołania, zachęcamy do skorzystania z dyspensy i uczestnictwa we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów oraz jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą Duchową.
 • Od 20 kwietnia Msze Święte sprawujemy w bazylice z zachowaniem obowiązujących przepisów czyli 1 osoba na 15 m²
 • Podobnie wygląda sprawowanie pozostałych sakramentów.
 • Wszelkie spotkania grup parafialnych są w dalszym ciągu odwołane.

Spowiedź

 • W związku z istniejącą sytuacją (do odwołania) spowiadamy:
 • w tygodniu w wejściu bocznym (można uklęknąć bądź wyspowiadać się na siedząco)
 • dodatkowo w niedzielę w krypcie (można uklęknąć bądź wyspowiadać się na siedząco)
 • W dalszym ciągu zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania się z Bogiem, poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego, z równoczesnym podjęciem postanowienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji.
 • W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o indywidualny kontakt z duszpasterzami drogą mailową bądź telefoniczną.

Komunia Święta

 • Zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Można to uczynić podchodząc przed ołtarz główny lub przed kaplicę św. Jana Chrzciciela.
 • Można także przyjąć na klęcząco i do ust – przy grobie świętej Jadwigi.

Ofiara na kościół tzw. „taca”

 • Do czasu ustania epidemii nie zbieramy tacy. Można złożyć ofiarę do każdej puszki znajdującej się
  w bazylice bądź przelać na konto parafialne znajdujące się na stronie internetowej.

Pogrzeby

 • Do czasu ustania epidemii, na cmentarzu, sprawujemy tylko ostatnią stację i zachęcamy do zgłoszenia się po ustaniu zagrożenia w celu ustalenia Mszy Świętej żałobnej.
 • Można zamówić Mszę Świętą pogrzebową w bazylice, bez udziału trumny, która będzie sprawowana 45 minut przed pogrzebem.

Odwiedziny chorych

 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – tylko w przypadku zagrożenia życia.

Pierwsza Komunia Święta i Bierzmowanie

 • Termin I-szej Komunii Świętej ustalimy, po konsultacji z rodzicami, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Podobnie uczynimy w przypadku Bierzmowania.

Transmisje Mszy Świętych

 • Przewidywane są transmisje:
 • Mszy Świętych niedzielnych o 11.00 oraz we wtorek o 18.30
 • Nowenny do św. Jadwigi w każdy wtorek o 18.00

Wielkanoc 2020

Moi Drodzy!

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNE PRZEŻYCIE

Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

w tym trudnym czasie epidemii.

Z SERCA DZIĘKUJEMY:

 za okazaną życzliwość, wszelkie słowa wsparcia, a także pomoc materialną.

Dostrzegamy Wasze zaangażowanie i choć nie możemy tego okazać osobiście,

dziękujemy za każdy Wasz gest solidarności.

Przepraszamy, że nie zawsze mogliśmy sprostać Waszym oczekiwaniom.

Życzymy Bożego błogosławieństwa w tym szczególnym i wyjątkowym czasie.

W imieniu SALWATORIANÓW

serdecznie pozdrawiam

Ks. Piotr Filas SDS

proboszcz

WAŻNE INFORMACJE (15.04.2020r.)

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji.

Z głęboką wiarą w Bożą obecność, wstawiennictwo św. Jadwigi

oraz w trosce o zdrowie i życie wiernych, i całego społeczeństwa informujemy:

Sprawowanie Mszy Świętych i nabożeństw

 • Zgodnie z postanowieniem władz państwowych i kościelnych, do odwołania, zachęcamy do skorzystania z dyspensy i uczestnictwa we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów oraz jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą Duchową.
 • Msze Święte nie będą sprawowane w bazylice, jednakże zapewniamy o terminowym odprawianiu wszystkich poleconych nam intencji. W tych Mszach Świętych, oprócz księży i koniecznej obsługi,
  w pierwszej kolejności mogą uczestniczyć osoby, które zamówiły intencję mszalną, jednak nie więcej niż 5 osób; osoby te proszone są o kontakt z duszpasterzem w zakrystii.
 • Podobnie wygląda sprawowanie pozostałych sakramentów.
 • Wszelkie nabożeństwa i spotkania grup parafialnych zostają odwołane.

Spowiedź 

 • W związku z istniejącą sytuacją (do odwołania) nie będzie w naszej bazylice wyznaczonych godzin spowiedzi. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania się z Bogiem, poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego, z równoczesnym podjęciem postanowienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji.
 • W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o indywidualny kontakt z duszpasterzami drogą mailową bądź telefoniczną.

Odwiedziny chorych 

 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – tylko w przypadku zagrożenia życia.

Pierwsza Komunia Święta

 • Obecny termin I-szej Komunii (17 maja) zostaje odwołany. Gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania, po konsultacji z rodzicami, zostanie podany nowy termin.

Transmisje Mszy Świętych

 • Przewidywane są transmisje Mszy Świętych niedzielnych o 11.00 oraz Nowenny za wstawiennictwem św. Jadwigi w każdy wtorek o 18.00 i bezpośrednio po niej Mszy Świętej o 18.30.

Rocznica kanonizacji św. Jadwigi

 

adwiga

Pragnąc przyzywać Bożego błogosławieństwa, chcemy czynić to za wstawiennictwem Świętej Jadwigi naszej patronki. Wspominamy dziś kolejną 753. już rocznicę jej wyniesienia na ołtarze. W tych niezwykle trudnych momentach nie zapominajmy o świętej Jadwidze, opiekunce chorych i naszej patronce w walce z epidemią.

Bulla wystawiona przez papieża Klemensa IV 26 marca 1267 r. w Viterbo (Włochy):

Klemens, biskup sługa sług bożych, czcigodnym braciom arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i jego sufraganom przesyła pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo.

Cieszy się wielce Kościół, kochająca Matka wszystkich wiernych, mając wydobyć płynącą z głębi serca nową radosną pieśń chwały. A to dlatego, że okazuje się, iż w świecie, chylącym się ku wieczorowi, odnalazł niczym bezcenną perłę niewiastę dzielną. Obwarowań jej stałego ducha uderzenia tarana niepomyślnych zdarzeń ani nie zdołało rozbić, ani też jej samej odciągnąć od Tego, który w łonie [jej] umysłu łaskawie złożył postanowienie [życia w] świętości. Oto ponieważ mędrzec stwierdza, że znalezienie takiej niewiasty przychodzi z trudem, niech wyjdzie na jaw, kimże ona jest, i niech – aby wskutek zasnucia znajomości rzeczy przez mroki ludzkiej niewiedzy nie ubyło jej chwały – stanie się znana dzięki rozgłaszaniu, za sprawą którego w każdej stronie świata niewiastę tę winno się wszędzie wywyższać za jej zasługi.

Nie godzi się bowiem, aby tę, opromieniła sława tak wielkiej cnoty, dłużej skrywać pod korcem, by coś [cokolwiek jej dotyczy] trzymać w ukryciu, skoro boska łaskawość przez ogrom zasług tak ją wywyższyła.

Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi Śląskiej,
red. naukowa W. Bochnak, przekł. S. Rosik, Wyd. 2. uzup.,
Legnica 2014, Drukarnia Wydawnictwo Tomasz Kuliński Brzeg Dolny, s. 91-92

Zachęcamy do modlitwy za jej wstawiennictwem w naszych rodzinnych domach. Szczególnie polecamy modlitwę zamieszczoną we wpisie poniżej.