Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

w parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy

Rocznik 2021/2022, cykl roczny

Przewidywana data bierzmowania – maj/czerwiec 2022

Czas trwania: od 15.10.2021 r. do czerwca 2022 r.

Spotkanie: Czwartek 30.09, godz. 19.15

Sposób zgłoszenia się: Złożenie formularza zgłoszeniowego w zakrystii i pobranie indeksu bierzmowanego (czas od 19.09 do 15.10) . Do 30 listopada należy dostarczyć aktualne świadectwo chrztu/zgodę na sakrament bierzmowania (dotyczy osób spoza parafii św. Jadwigi w Trzebnicy) – również do zakrystii.

Przebieg przygotowań: Kandydat do bierzmowania zbiera podpisy w indeksie. Podpisy poświadczają uczestnictwo w życiu religijnym parafii. Obowiązują następujące praktyki:

  • Coniedzielna Eucharystia
  • 10 – krotne uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym (Październik)
  • 3 – krotne uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (piątki Wielkiego Postu)
  • 5 – krotne uczestnictwo w tzw. „Mszach katechizmowych” – Odprawiane będą one w pierwsze piątki miesiąca, począwszy od października do czerwca (1.10; 5.11; 3.12; 7.01; 4.02; 4.03; 1.04; 6.05; 3.06) – uczestnictwo w nich potwierdza pobranie specjalnego obrazka/karty, a nie podpis do indeksu.
  • 3 – krotne przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedź)
  • Dwa razy w ciągu roku kandydat zobowiązany jest przedstawić indeks do kontroli, oraz dostarczyć podpisane przez katechetę zaświadczenie o swoim udziale w katechezie. Osoby zaniedbujące wymagane praktyki/nieuczestniczące w katechezie mogą zostać niedopuszczone do bierzmowania
  • Uczestnictwo w spotkaniach grupowych w czwartki wieczorem – spotkań będzie ok. 6 dla każdej grupy, w ciągu cyklu przygotowania – ich plan zostanie utworzony i podany do wiadomości po utworzeniu kompletnej listy bierzmowanych.