Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

w parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy

Rocznik 2021/2022, cykl roczny

Przewidywana data bierzmowania – maj/czerwiec 2022

Czas trwania: od 15.10.2021 r. do czerwca 2022 r.

Do 30 listopada należy dostarczyć aktualne świadectwo chrztu/zgodę na sakrament bierzmowania (dotyczy osób spoza parafii św. Jadwigi w Trzebnicy) – również do zakrystii.

Przebieg przygotowań: Kandydat do bierzmowania zbiera podpisy w indeksie. Podpisy poświadczają uczestnictwo w życiu religijnym parafii. Obowiązują następujące praktyki:

 • Coniedzielna Eucharystia
 • 10 – krotne uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym (Październik)
 • 3 – krotne uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (piątki Wielkiego Postu)
 • 5 – krotne uczestnictwo w tzw. „Mszach katechizmowych” – Odprawiane będą one w pierwsze piątki miesiąca (godz. 18.30), począwszy od października do czerwca (1.10; 5.11; 3.12; 7.01; 4.02; 4.03; 1.04; 6.05; 3.06)
 • 3 – krotne przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedź)
 • Dwa razy w ciągu roku kandydat zobowiązany jest przedstawić indeks do kontroli, oraz dostarczyć podpisane przez katechetę zaświadczenie o swoim udziale w katechezie. Osoby zaniedbujące wymagane praktyki/nieuczestniczące w katechezie mogą zostać niedopuszczone do bierzmowania
  • Uczestnictwo w spotkaniach grupowych w czwartki/piątki wieczorem. Terminy spotkań grup:
  • 18 XI – Grupa A – godz. 19.15 – Salka na plebanii
  • 19 XI – Grupa B – godz. 19.15 – Salka na plebanii
  • 25 XI – Grupa C – godz. 19.15 – Salka na plebanii
  • 26 XI – Grupa D – godz. 19.15 – Salka na plebanii
  • 2 XII – Grupa E – godz. 19.15 – Salka na plebanii
  • 3 XII – Grupa F – godz. 19.15 – Salka na plebanii