Kancelaria

Godziny otwarcia:

Poniedziałek : 16.00-18.00

Sobota: 10.00-12.00

telefon do kancelarii: +48 71 388 78 42 (czynny w godzinach pracy)

Formularz kontaktowy – prosimy o uzupełnienie i wysłanie; oddzwonimy możliwie szybko:

 

W związku z ochroną danych osobowych informujemy, że wszelkie dokumenty i zaświadczenia wydawane są tylko osobom, które okażą ważny dokument potwierdzajacy tożsamość (ze zdjęciem). 

Dokumenty wydawane są tylko osobom, kórych bezpośrednio dotyczą, lub ( tylko w przypadku nieletnich) ich rodzicom/opiekunom prawnym.

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU


CHRZEST

 • Akt urodzenia dziecka (odpis)
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • (W przypadku osób nie mieszkających na terenie naszej parafii) Zgoda na chrzest z parafii zamieszkania.

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE ZE CHRZTEM DZIECKA ZAŁATWIAMY MIESIĄC PRZED PLANOWANYM TERMINEM CHRZTU.

SAKRAMENTU CHRZTU UDZIELAMY W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ O GODZINIE 14.00


MAŁŻEŃSTWO

 • Aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz Metryki Chrztu z adnotacją o sakramencie bierzmowania
 • Dowody osobiste
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 • Zaświadczenie z poradni rodzinnej

NARZECZENI ZGŁASZAJĄ SIĘ DO KANCELARII PARAFIALNEJ 4 MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM TERMINEM ŚLUBU W CELU OMÓWIENIA WYMAGANYCH FORMALNOŚCI.

Telefon ślubny: 71 388 78 51

Prosimy dzwonić by umówić się na spisanie protokołu.


POGRZEB KATOLICKI

 • Akt zgonu
 • Karta zgonu
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku.

W sprawie pogrzebu:

Został uruchomiony specjalny numer, na który należy dzwonić chcąc umówić się na spotkanie w celu ustalenia daty pogrzebu –  71 388 78 50