Wieści o beatyfikacji o. Jordana – Założyciela Salwatorianów

UZNANIE CUDU ZA WSTAWIENNICTWEM OJCA JORDANA
Ojciec Święty Franciszek zlecił promulgowanie dekretu dotyczącego cudu, dokonanego za wstawiennictwem Ojca Franciszka Marii od Krzyża (w życiu świeckim Jana Chrzciciela) JORDANA, Założyciela Salwatorianów.

Nota biograficzna

Ojciec Franciszek Jordan urodził się 16 czerwca 1848 roku w Gurtweil, niewielkim miasteczku w archidiecezji Fryburg (Niemcy). Po święceniach kapłańskich, które miały miejsce 21 lipca 1878 roku, został wysłany do Rzymu, gdzie spędził większość swojego życia. Motywowany zapałem apostolskim oraz pragnieniem, aby wszyscy ludzie poznali i pokochali Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata, w 1881 roku założył Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (Salwatorianie), a w 1888 roku Kongregację Sióstr Boskiego Zbawiciela (Siostry Salwatorianki). Zorganizował również grupę ludzi świeckich, aby również mieli swój udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła, wykorzystując do tego celu wszelkie możliwe środki i sposoby.

Cud

W 2014 roku w Jundiai (Brazylia), młoda para oczekująca swojego dziecka otrzymała informację potwierdzoną przez kilku lekarzy i specjalistów, że ich nienarodzone jeszcze dziecko cierpiało na nieuleczalną chorobę kości (dysplazja szkieletowa). Będąc członkami grupy świeckich salwatorianów, rodzice zaczęli modlić się za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Franciszka Jordana, zapraszając do modlitwy również innych członków Rodziny Salwatoriańskiej. 8 września 2014 roku, dokładnie w rocznicę śmierci Ojca Franciszka Jordana, urodziło się całkowicie zdrowe dziecko. Po spełnieniu wszystkich wymaganych procedur kanonicznych, Ojciec Święty Papież Franciszek orzekł, że to cudowne uzdrowienie dokonane zostało dzięki Bożej interwencji za wstawiennictwem Ojca Franciszka Jordana.

Ku beatyfikacji

Orzeczenie Papieża, podane ogłoszone dnia 19 czerwca 2020, kończy process dotyczący cudu i otwiera ostateczną drogę ku beatyfikacji Ojca Franciszka Jordana. Gdy tylko data i miejsce uroczystości beatyfikacyjnej zostaną ustalone przez Stolicę Apostolską, niezwłocznie je ogłosimy.

Bliższe informacje dotyczące Ojca Franciszka Jordana i Salwatorianów można znaleźć na stronie sds.org.

Jubileusz 50 -tej rocznicy urodzin księdza Proboszcza Piotra Filasa SDS

urodzin

W dniu doniosłej rocznicy 50 – tych urodzin, księdzu Piotrowi Filasowi SDS, proboszczowi naszej parafii, kustoszowi Sanktuarium oraz przełożonemu wspólnoty zakonnej Salwatorianów w Trzebnicy pragniemy wyrazić nasze najszczersze życzenia.

Życzymy wielu łask Bożych, opieki św. Piotra Apostoła, naszej patronki św. Jadwigi Śląskiej, na każdy dzień życia. Jednocześnie zapewniamy o naszej modlitwie i wsparciu.

Wdzięczni parafianie i wspólnota Salwatorianów.

Papiesko-prymasowskie ślady w Trzebnicy

Epidemia koronawirusa zakłóciła rytm życia społecznego i kościelnego, w tym obchody Roku Papieskiego związanego z setną rocznicą urodzin Jana Pawła II i beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Mimo ograniczeń spowodowanych epidemią, uczymy się żyć w tych warunkach i podejmować zaplanowane inicjatywy lub też kreować nowe pomysły.

Kalendarium wydarzeń zaplanowanych w Roku Papieskim w Międzynarodowym Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zostało przygotowane wespół z Urzędem Gminy w Trzebnicy, uległo modyfikacji. Inauguracja planowana pierwotnie w rocznicę śmierci Papieża na 2 kwietnia br., miała miejsce 18 maja br., w 100. rocznicę jego urodzin. W tym dniu o godz. 20.00 przy pięknej pogodzie, specjalnej dekoracji i dużej, jak na okres epidemii frekwencji wiernych, odbyło się nabożeństwo majowe na placu pielgrzymkowym obok bazyliki. Przewodniczył mu, nie ukrywając swojego wzruszenia, ks. Piotr Filas, proboszcz i kustosz Sanktuarium. Rozpoczęło się od pieśni oazowej, „która wyprowadziła” kard. Karola Wojtyłę z Krakowa na Stolicę Piotrową. Pieśń objęła niejako całą Trzebnicę, bo popłynęła z głośników przy ołtarzu polowym i na stadionie sportowym. Później był śpiew Litanii loretańskiej i odtwarzane fragmenty niektórych papieskich wypowiedzi z jego pielgrzymek do Ojczyzny.

 

Z kolei w niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 24 maja, miała miejsce koncelebrowana Msza św. na placu pielgrzymkowym o godz. 11.00 i otwarcie wystawy upamiętniającej dawne i nowe ślady związane z Janem Pawłem II i kard. Stefanem Wyszyńskim (relacja prowadzona przez Telewizję Wzgórz Trzebnickich jest dostępna na stronie Sanktuarium). Mszy św. przewodniczył ks. Piotr Filas, a homilię wygłosił ks. Piotr Zeman. Niemalże w godzinie rozpoczęcia uroczystości nad miasto nadciągnęły potężne chmury z deszczem i silny porywisty wiatr. Wydawało się, że misternie przygotowany plan nie da się zrealizować, ale na szczęście po kilku minutach znów nieśmiało wyszło słońce, a deszcz powrócił… na zakończenie. Łopocące na wietrze flagi na nowych masztach, wyniesiony na tę okoliczność z bazyliki duży portret Ojca św. i jego relikwie, oprawa muzyczna i kilkakrotnie odtwarzane przez głośniki fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II dodatkowo poruszały nie tylko umysły, ale i serca uczestników. Przed końcowym błogosławieństwem nastąpiło otwarcie wystawy. Głos zabrali: ks. Bogdan Giemza, jej pomysłodawca, p. Marek Długozima, burmistrz Gminy Trzebnica i ks. Piotr Filas. Wystawa będzie dostępna do końca czerwca na placu przed bazyliką, później zostanie przeniesiona na trzebnicki deptak. Honorowy patronat nad wystawą objęli abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski.

Jak wspomniał w swoim przemówieniu ks. Bogdan, Trzebnica miała szczęście gościć kilkakrotnie dwóch Wielkich Polaków. Na podstawie przeprowadzonej kwerendy udało się ustalić, że Prymas Wyszyński był co najmniej pięć razy w Trzebnicy (1951, 1952, 1957, 1965 i 1966), natomiast kard. Wojtyła czterokrotnie (1965, 1966, 1967 i 1969). Władze państwowe nie pozwoliły na przyjazd Jana Pawła II do Trzebnicy w 1979 roku. Wspomniane pobyty związane były z różnymi wydarzeniami kościelnymi, np. obchodami 20-lecia utworzenia kościelnej organizacji na ziemiach zachodnich po II wojnie światowej (1965), Millenium chrztu Polski (1966), 700-leciem kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej (1967) czy obradami Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski (1965, 1969). Na poszczególnych planszach wystawy zostały przedstawione skany wpisów obydwu Hierarchów w księdze pamiątkowej bazyliki i sióstr boromeuszek, fotografie z ich pobytów w Sanktuarium oraz m.in. fotografie z pielgrzymki Trzebniczan do Watykanu (1985), trzebnickich obchodów kanonizacji Jana Pawła II (2014) i Światowymi Dniami Młodzieży (2016). Podczas zwiedzania wystawy, starsi mieszkańcy Trzebnicy nie kryli wzruszeń, przywołując osobiste wspomnienia ze wspomnianych wydarzeń.

BG

Relacja na stronie Gościa Niedzielnego 1

Relacja na stronie Gościa Niedzielnego 2

Relacja na stronie Gościa Niedzielnego 3

Relacja na stronie Niedzieli Wrocławskiej 1

Relacja na stronie Niedzieli Wrocławskiej 2

WAŻNE INFORMACJE

W TROSCE O ZDROWIE I ŻYCIE WIERNYCH INFORMUJEMY:

PAMIĘTAJ O  pobrane w bazylice i podczas sprawowania sakramentów oraz na cmentarzu

ZACHOWAJ W KOŚCIELE I NA CMENTARZU ROZSĄDNĄ ODLEGŁOŚĆ

👩 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 🧑

Sprawowanie Mszy Świętych i nabożeństw

 • Zgodnie z postanowieniem władz państwowych i kościelnych, do odwołania, zachęcamy do skorzystania z dyspensy i uczestnictwa we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów oraz jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą Duchową.
 • Od 20 kwietnia Msze Święte sprawujemy w bazylice z zachowaniem obowiązujących przepisów czyli 1 osoba na 15 m²
 • Podobnie wygląda sprawowanie pozostałych sakramentów.
 • Wszelkie spotkania grup parafialnych są w dalszym ciągu odwołane.

Spowiedź

 • W związku z istniejącą sytuacją (do odwołania) spowiadamy:
 • w tygodniu w wejściu bocznym (można uklęknąć bądź wyspowiadać się na siedząco)
 • dodatkowo w niedzielę w krypcie (można uklęknąć bądź wyspowiadać się na siedząco)
 • W dalszym ciągu zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania się z Bogiem, poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego, z równoczesnym podjęciem postanowienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji.
 • W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o indywidualny kontakt z duszpasterzami drogą mailową bądź telefoniczną.

Komunia Święta

 • Zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Można to uczynić podchodząc przed ołtarz główny lub przed kaplicę św. Jana Chrzciciela.
 • Można także przyjąć na klęcząco i do ust – przy grobie świętej Jadwigi.

Ofiara na kościół tzw. „taca”

 • Do czasu ustania epidemii nie zbieramy tacy. Można złożyć ofiarę do każdej puszki znajdującej się
  w bazylice bądź przelać na konto parafialne znajdujące się na stronie internetowej.

Pogrzeby

 • Do czasu ustania epidemii, na cmentarzu, sprawujemy tylko ostatnią stację i zachęcamy do zgłoszenia się po ustaniu zagrożenia w celu ustalenia Mszy Świętej żałobnej.
 • Można zamówić Mszę Świętą pogrzebową w bazylice, bez udziału trumny, która będzie sprawowana 45 minut przed pogrzebem.

Odwiedziny chorych

 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – tylko w przypadku zagrożenia życia.

Pierwsza Komunia Święta i Bierzmowanie

 • Termin I-szej Komunii Świętej ustalimy, po konsultacji z rodzicami, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Podobnie uczynimy w przypadku Bierzmowania.

Transmisje Mszy Świętych

 • Przewidywane są transmisje:
 • Mszy Świętych niedzielnych o 11.00 oraz we wtorek o 18.30
 • Nowenny do św. Jadwigi w każdy wtorek o 18.00

Wielkanoc 2020

Moi Drodzy!

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNE PRZEŻYCIE

Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

w tym trudnym czasie epidemii.

Z SERCA DZIĘKUJEMY:

 za okazaną życzliwość, wszelkie słowa wsparcia, a także pomoc materialną.

Dostrzegamy Wasze zaangażowanie i choć nie możemy tego okazać osobiście,

dziękujemy za każdy Wasz gest solidarności.

Przepraszamy, że nie zawsze mogliśmy sprostać Waszym oczekiwaniom.

Życzymy Bożego błogosławieństwa w tym szczególnym i wyjątkowym czasie.

W imieniu SALWATORIANÓW

serdecznie pozdrawiam

Ks. Piotr Filas SDS

proboszcz