Parafialny Zespół CARITAS

logo_caritas_trebnitz.jpg

Kiedy ofiarujemy innym swe serce, wtedy zdarza się cud. Jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania się z nimi, popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje krąg samotności

Papież Franciszek. Orędzie  na I Światowy Dzień Ubogich, 19 listopada 2017. 

CARITAS znaczy miłość –
miłość bratnią, akceptującą, wspierającą, podnoszącą.

Parafialny Zespół Caritas posługuje parafianom i osobom spoza parafii już od 25 lat. Obecnie od września 2017 r. w zespole pracują 22 osoby, które w czwartki w godz. 17:00 –18:00 pełnią stałe dyżury, poświęcając swój czas ludziom znajdującym sie w trudniejszej sytuacji materialnej i wszystkim, którzy potrzebują wsparcia.

Jeśli posiadasz dobre i wrażliwe na ludzką biedę serce i dysponujesz chwilą wolnego czasu, zgłoś swój akces do pracy w naszym zespole na zasadach wolontariatu.


   Dyżury: w czwartki na plebanii 17.00-18.00

           tel. w czasie dyżuru 71 388-78-47

Zgłoszenia osób potrzebujących (w zakresie paczek świątecznych) przyjmujemy do 10 grudnia w czasie dyżurów.


Najbliższe akcje:

  • Wigilijny stół – 17.XII w bazylice-zbiórka ofiar do puszek oraz darów do kosza  przy stole, z tyłu bazyliki /słodyczy, produktów spożywczych długoterminowych, zabawek, odzieży/
  • ,,Zbiórka żywności’’ do oznakowanych  koszy ,,Caritas’’ w sklepach na terenie naszej parafii /produkty długoterminowe
  • ,,Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom’’-  Świece na stół wigilijny

Akcja ta jest  skierowana jest dla tysięcy dzieci w Polsce, na edukację, rehabilitację , kolonie i zimowiska. 

                                    Świece można zakupić w sklepiku przy bazylice.


I Ty też możesz pomóc gdy:

  • chcesz podzielić się wypracowanym dobrem – posiadasz środki finansowe, którymi chcesz podzielić się z potrzebującymi

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

przy Parafii Rzymskokatolickiej

w. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi

Jana Pawła II 3; 55-100 Trzebnica
na konto: 94 1020 5297 0000 1102 0072 0102
z dopiskiem: cel charytatywny– ,,Caritas’’

  • chcesz podzielić się pomysłami, które ułatwią naszą pracę
  • masz używaną odzież w dobrym stanie i chcesz ją podarować innym
Dziękujemy parafianom i wszystkim życzliwym ludziom, którzy wspierają naszą posługę.

 

                                                                                                     Parafialny Zespół Caritas