Pierwsza Komunia 2020

Przygotowanie do uroczystości pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii (Pierwszej komunii świętej)

Termin – 17 maja 2020 (trzecia niedziela maja)

Przygotowawcze nabożeństwa/msze:

·     Msze św. dla dzieci – w niedzielę – godz. 11.00

·     Nabożeństwa różańcowe w październiku – godz.17.45

·     Roraty – godz.17.00

 • Msze święte z wręczeniem dewocjonaliów (godz. 11.00):
  • 6 października – Różaniec
  • 17 listopada – Pismo święte
  • 8 grudnia – Medalik
  • 2 lutego – Świeca
  • 22 marca – Książeczka

Terminy i tematy katechez/spotkań dla rodziców w bazylice

·     27 września – godz. 19.15 – Organizacyjne

·     30 października – godz. 19.15 – Wiara (oraz pokaz strojów liturgicznych)

·     27 listopada – godz. 19.15 – Modlitwa

·     5 lutego – godz. 19.15 – Udział we mszy świętej

·     25 marca – godz. 19.15 – Pokuta

·     22 kwietnia – godz. 19.15 – Wspólnota

Wymagania formalne:

METRYKĘ CHRZTU dziecka należy dostarczyć do 30 Października 2019, do kancelarii parafialnej parafii św. Jadwigi, składając ją w specjalnie przygotowanym katalogu w kopercie podpisanej Imieniem i nazwiskiem dziecka, szkołą i klasą (np. 3c). W przypadku dziecka niebędącego naszym parafianinem do kopert należy włożyć pisemną zgodę z parafii do której dziecko należy.

Rodzice którzy nie złożyli jeszcze deklaracji o zgłoszeniu dziecka, proszeni są by uczynili to w kancelarii.

Kwestie dodatkowe:

Finansowe

·     Wpłata na dewocjonalia wynosi 150 zł

·      I rata – 100 zł/do 5 października

·     II rata – 50 zł/do 30 listopada

·     Składki zbierać będą wybrani skarbnicy

Stroje komunijne

Stroje szyć będzie firma OPUS –www.opus-alby.pl.Stroje można odkupić od wcześniejszych roczników. Termin przymiarki do ustalenia.