Rok Jadwiżański


Dekret odpust ŁAC

Modlitwa inaugurująca Rok Jadwiżański

Święta Jadwigo, pozdrawiamy Cię jako przyjaciółkę Boga i chwalebną patronkę naszego kraju. Pozdrawiamy Cię jako hojną jałmużniczkę i opiekunkę ubogich, smutnych, chorych i umierających, możną we wszystkich potrzebach wspomożycielkę. Jesteś skarbem i perłą Trzebnicy, ozdobą Śląska i całej Polski, przykładem miłości Boga i bliźniego.

Święta Jadwigo, Ty żyłaś zawsze w bliskości Chrystusa, który był dla Ciebie największym skarbem i pod Jego krzyżem wiernie trwałaś. W głębi serca nosiłaś i rozważałaś słowa Zbawiciela: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to uczyniliście dla Mnie” i dlatego od krzyża Chrystusa zawsze szłaś do ubogich, chorych, cierpiących, wszystkich potrzebujących, by im pomagać, by okazywać im miłosierdzie.

Wkrótce minie 750 lat od chwili, gdy papież Klemens IV wyniósł Cię do chwały ołtarzy, dając nam Ciebie za orędowniczkę u Boga i wzór świętego życia. Pragniemy czas tego szczególnego jubileuszu przeżyć w duchu dziękczynienia. Urzeczeni blaskiem Twej świętości i życia przepełnionego miłością Boga i bliźniego prosimy Ciebie, byś nauczyła nas za Twoim wzorem żyć zawsze w Bożej obecności i z pomocą Bożej łaski dostrzegać ludzkie potrzeby i skutecznie im zaradzać, świadcząc w ten sposób o miłosiernej miłości samego Boga, prosimy, byś nauczyła nas „wyobraźni miłosierdzia”.

Stojąc dziś w miejscu uświęconym Twoim życiem i służbą dla bliźnich, rozpoczynamy szczególny czas Roku Jadwiżańskiego i prosimy Ciebie, Święta Jadwigo – naucz nas głosić Ewangelię miłosierdzia. Amen

Kalendarium wydarzeń

Trzebnica

16.10.2016 – inauguracja Roku Jadwiżańskiego

23.10.2016 – Uroczyste czytanie średniowiecznego Żywota św. Jadwigi

26.03.2017 – 750 rocznica kanonizacji św. Jadwigi

28.03.2017 – sympozjum poświęcone św. Jadwidze – Wrocław – Trzebnica

03.06.2017 – pielgrzymka sióstr zakonnych z metropolii wrocławskiej

10.06.2017 – pielgrzymka kapłanów z metropolii wrocławskiej

14-16.10.2017uroczystości odpustowe ku czci św. Jadwigi – główne obchody Roku Jadwiżańskiego

14.10.2017 – piesza pielgrzymka z udziałem wiernych z całej metropolii wrocławskiej

16.10.2017 – zakończenie Roku Jadwiżańskiego

KOMITET HONOROWY

 • Ks. Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski
 • Ks. Kard. Henryk Gulbinowicz
 • Ks. Kard. Joachim Meisner
 • Ks. Bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki
 • Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski, Biskup Legnicki
 • Ks. Abp Wiktor Skworc, Metropolita Górnośląski
 • Ks. Bp Andrzej Czaja, Biskup Opolski
 • Ks. Bp Jan Kopiec, Biskup Gliwicki
 • Ks. Bp Wolfgang Ipolt, Biskup Görlitz
 • Ks. Bp František Lobkowicz, Biskup Ostrawsko-Opawski
 • Ks. Milton Zonta, Przełożony Generalny Salwatorianów
 • Ks. Piotr Filas, Prowincjał Salwatorianów
 • S. M. Claret Król, Przełożona Generalna Sióstr Boromeuszek
 • Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski
 • Marek Długozima, Burmistrz Trzebnicy
 • Waldemar Wysocki, Starosta Trzebnicki
 • Siegfried Müller, burmistrz Kitzingen

 

PATRONAT MEDIALNY

goscniedzielny-85x120

8-W4L_uLSJbl5WMo

logo-niedziela